Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium honlapján. Örülök, hogy meglátogat Bennünket az interneten keresztül, valószínűleg azért, mert valamire kíváncsi az intézményünkkel kapcsolatban.
Bízom benne, hogy, megtalálja, amit keres, és még sok egyéb hasznos és érdekes információra is rábukkan a honlapon való böngészés közben.
Ehhez kívánok hozzájárulni az intézmény rövid bemutatásával.
A Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1954 szeptemberében nyitotta meg kapuit. Hagyományos, tiszta profilú, négy (öt) évfolyamos középiskola, amelynek a széleskörű általános műveltség megalapozásán túl fő feladata a tehetséggondozás, a diákok felkészítése a legkülönfélébb felsőfokú tanulmányokra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek a feladatnak az intézmény eredményesen tesz eleget.
Az Egri Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium napjainkban Eger város, Heves megye és a régió egyik legeredményesebb és legnépszerűbb gimnáziuma. Állami iskola, fenntartója a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete, működtetője Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az intézmény 20 osztállyal működik, közel 700 diákkal, akik közül több mint 300 kollégista. A gimnáziumban 48 tanár, a kollégiumban 14 nevelőtanár foglalkozik velük. A gimnázium beiskolázási területe kiterjed Heves, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyére.
Mi az, ami a Egri Szilágyit vonzó, jó iskolává teszi? Három tényező: a jó képzési struktúra, amelyben a tanulók kibontakoztathatják tehetségüket; az elkötelezett, jól képzett tantestület, amelynek tanárai hivatásuknak tekintik a tehetséggondozást és természetesen a jó képességű, tehetséges diákok – akik mögött ott áll támogató háttérként a család, a családból hozott igaz értékrend.
Számos kiemelkedő eredmény alapján a Egri Szilágyi 2011-óta az elmúlt öt évben mindig elnyerte „A megye legeredményesebb gimnáziuma” címet, amit a Heves Megyei Pedagógiai Intézet alapított a megye legjobb versenyeredményeit elérő gimnáziuma számára.
Az elkötelezett, munkájukat szakmailag és pedagógiailag egyaránt magas színvonalon végző pedagógusok és a tehetséges diákok mellett a sikerhez színvonalas tárgyi feltételek is hozzájárulnak. Jól felszerelt szaktantermek (biológia, fizika, humán, 2 informatika, kémia), digitális táblákkal rendelkező osztálytermek, 17 ezer kötetes könyvtár, médiatár, valamint modern kollégium (2-3 ágyas szobák, tanulók, teakonyhák) segítik az oktató-nevelő munkát.
A gimnázium oktatási szerkezete évek óta lényegében változatlan, de részleteiben mindig igazodik az aktuális igényekhez. Az iskola iránti töretlenül nagy érdeklődés azt bizonyítja, hogy a szülők és a diákok egyaránt elégedettek az így kialakult, állandó, mégis rugalmas szerkezettel.
A jó képzési struktúra további bizonyítéka, hogy az iskola tanulmányi átlaga több évre visszatekintve 4,4-4,5 körül mozog, valamint hogy a végzős diákok körében hosszú évek óta 95% körüli a továbbtanulási arány. (A jelenlegi felsőoktatási felvételi rendszert ismerve fontos hangsúlyozni, hogy túlnyomó többségben az általuk első helyen megjelölt egyetemekre, főiskolákra nyernek felvételt.)
Az intézmény kiemelten fontosnak tartja, hogy támogassa, szervezze a diákok utazását a Kárpát-medence magyarlakta területeire és Európa minél több országába. A Rákóczi Szövetséggel együttműködve, az Arany János Tehetséggondozó Program és a Comenius-programok keretében az utóbbi évek útjai Délvidékre, Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, valamint Angliába, Csehországba, Lengyelországba, Litvániába, Németországba, Olaszországba, Oroszországba, Spanyolországba, Törökországba vezettek.
A Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Pedagógiai Programjában is megfogalmazott hitvallása szerint a különböző típusú középiskolák közül a gimnáziumnak az a feladata, hogy a tanulót az értelmiségi pályákra, az értelmiségi létre készítse föl. Az intézmény ezt a feladatot igen magas színvonalon látja el, ugyanakkor nemcsak szellemi műhely, hanem a barátságos otthon is, igazi alma mater. Erre gondoltak azok a végzősök, akik 2013-ban így búcsúztak: „A Egri Szilágyi – a mosolygó iskola… Itt úgy tanulhattunk, hogy közben élvezzük is azt.”

Eger, 2015. november 25.
Gönczi Sándor igazgató